ผู้ป่วยประกันสังคม ได้นอนห้องพิเศษ 2 เตียง ที่รพ. ตากสิน