Spomienka na Island. Vcelku originálny nápad na známku. Skoro celá je #QR kód.