opět aktualizace #wordpress přes telefon a všechno je ok