พี่น้องต่างเซิฟครับ ถึงจะยังไม่อยู่แล้วก็เถอะ (?)  #ภาพเก่าเล่าใหม่ #DN