ไม่ว่ากี่ปีผ่านไปก็ยังโดดเดี่ยวเสมอ #ลีดผู้น่าสงสาร #credit #onpic