เมื่อฉันถามอากู๋ว่า...."เต๋า af8" จัน....จะเล่นใช่ไหม? #google