Dank U wel Majesteit! Voor alles wat u heeft gedaan voor Nederland. 
Thank you your Highness for all you have done