Nu zelfs de laatste restjes sneeuw zijn verdwenen, bladert het MT van de #NS wanhopig in Het Grote Smoezenboek