nasayang na pagkakataon. #JessyMendiola #Mrs.Grey #UltimateCrush #01.28.13 #disappointed #fail