سال ۱۹۸۶،در ۲۸ ژانویه، شاتل چلنجر که به مدار زمین میرفت منفجر شدو امروز سالروزش هست http://youtu.be/j4JOjcDFtBE #challenger