Koniging Beatrix was er..ze raakte mensen en hielp hen verder. Ze werd het ikoon van Nederland.