Sana lahat ng kargador, kasing cute mo. #cheese LOL