ดึงลงอีกสิลูกรี่ ดึงอีก อีกกก ( - . . -) d: #hyukjae #henry