Bezoek gemeente #Purmerend. Netwerk en uitwisselen ervaringen op organisatie ontwikkelingen, bestuursstijlen + VTH