"Di bale ng akong masaktan, wag lang ikaw"

Good Afternoon :**
#BATMANngBuhayKo #TagenTsans #DJ ♥