Shotokan #karate #goju Tournament @ Dai Ichi Shotokan Karate Do, Houston, TX  http://twitpic.com/byvo40