Bezig met digitaal schilderen van illustraties voor een kinderboek. #photoshop