Je vidieť že som chlapec z dediny. Tohto roku už mi takéto zemiaky narástli.