.แม้หนทางสว่างข้างหน้าอีกไกลเท่าไร ระหว่างทางเจออุปสรรคยากเย็นแค่ไหน #ฉันก็จะไม่เดินไปหรอก #แฮ่ 55555 5