มองพร้อมกัน ตอบรัวๆ กล่องซ้าย > TL กล่องกลาง > MT กล่องขวา DM อืม... #Janetter