ทำเป็น Gif เคลื่อนไหวก็น่ารักดีนะ ปุอิ๊งปุอิ๊ง เขินนนนน 55555 #newyear #bothnewyear