ช่องทางในการแชร์ #SN ไม่มี #IG แต่มีพวก #fb แอพ Postcard #TWT ฯลฯ #ColorSplash+FX