วันนี้ขอเริ่มอ่าน Uncanny X-Force #34-35 จบภาค แล้วก็ต่อด้วย Ucanny X-Force #1 let it bleed