ในร้านพี่ชายก็ยังเอาที่ชาตแบตมาชาตบ้าจริง!!โอ้พระเจ้า! #co co walk # chilling # no drink #haha