Goodnight people. Keep safe. Don't forget to pray. And pray tayo para sa mga tao na nsa sm mega.