Wow, puro si @VSGalang ang nasa stats!!! Amazing!! Congratulations! #animo