ดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปาง ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายวสันต์ ทาใจ สมาชิกกลุ่มพลังลำปาง ที่บ้านเหล่า ต.บ้านเป้า อ.เมือง จ.ลำปาง