Ang sweeeet naman ng mga ito. With matching shirt and polo. Soooo cute!❤ #PartyPTechReh