.. even stoer een borrel drinken, het onderwerp onbesproken laten en huiswaarts keren" #hulpverleners 2/2