แต่ว่าช่องทางการแชร์ใน #SN ของ #Lens+ นี่น้อยค่ะ ได้แค่ #fb กับ e-mail แต่สำหรับวิดีโอเก๋ตรงแชร์ขึ้น #YouTube ได้ด้วย