ใส่กรอบให้รูปภาพ/วิดีโอก็เลือกแบบจากแถบบนสุดของแอพ หรือกดปุ่ม F ที่อยู่ข้างซ้ายของปุ่มชัตเตอร์ #Lens+