Tilleggsopplysningen i denne setningen har absolutt ingen, og jeg mener ingen, grunn til å være der. #Why