#Mumu #ghost  Well, I'm just saying na nananakot kami, so matakot kayo. :P HAHAHAHAHA #Vain #Pastime #click #grayy