โลกนี่ไม่มีชอป แล้วกูจะอยู่ได้อย่างไร #สัส #แก้งาน #เกือบสามชั่วโมง #เอาเหี้ยไรมาทำให้ทันไฟนอล #housing