روبات کاوشگر فرصت عکس رو ارسال کرده به زمین‎ ‎‏ از #مریخ . وارد دهمین سالش شد ۲۵ ژانویه. #Opportunity‏ ‏#JPL