HANDA AKONG MAGPUYAT, PARA MAPANOOD LANG ANG GAME 3 SA ABS-CBN! :"> Hahaha! ♥ #TeamGino #TeamGinoMikay -Gwen