Sinubukan kong mag-connect ng continious na printer eh. #failed