ยังไงฉันก็อยากให้ #LuHan เป็นเมียหลวงเพ่คริสสสส ><