Bob Katter takes his Australia Party to Canberra. #auspol