รายละเอียดกิจกรรมเสวนา วันที่ 2 กพ. สมทบทุนเพื่อสร้างอนุสรณ์ของผู้คิดต่าง คุกขังเขาได้แต่หัวใจยังปรารถนา จิตร ภูมิศักดิ์