Yay! Pero fail yung letters D&R. Oh well, atleast, pinaghirapan :bd Thank you Lord. Kuya gagalingan ko talaga! :)