ถ้าฮิมชานมาชูอะไรแบบนี้ต่อหน้านี่หัวใจหยุดเต้นเลยนะ 55555555 น่ารักๆ  #GN