Ansaveeeh ng mata ko masyadong malaman. #Tired -_-"