Mukha man akong SINDIKATO, ang mahalaga nagsasabi ako ng TOTOO. XD
--
#HONESTY is the BEST POLICY!! :)