อย่าสนใจมันมาก ชั้นก็แค่อยาก... @KJklaijan #Lamperry