kalau ada sumur di ladang,
boleh kita menanam padi,
kalau ada umur yang panjang,
boleh kita berjumpa lagi. #CSR #pipe102