Good view of the stage. @OfficialNTAs @ITV #ntas #NTA2013