Theo #Walcott and Lukas #Podolski celebrate. #SignedDaTing