ครั้งหนึ่งในความทรงจำ 9 / 9 / 12 #TaoKachaAtloveTheseries #Balloons :)