^^ indi başa düşürəm səni, @eyciem #kindle #red #aww #inlove